Published Books

Publication List

Gudinnan och Helheten: Ditt Inre Ledarskap och Din Holistiska Livssyn inför Gudinnans Millennium, av fil dr Sophia Lövgren (2006)

English: The Goddess and Modern Holism; Our Inner Leadership and Our Holistic Outlook On Life While We are Facing the New Millennium of Goddesses

 

Allt kan helas, av fil dr Martin Brofman (2005)

English: Anything can be healed

 

Radikal Ärlighet, av fil dr Brad Blanton (2005)

English: Radical Honesty: How to transform your life by telling the truth

 

HelAnde Budskap, av Kristina von Rein (2005)

English: Healing Messages (Swedish version only)

 

Stora frågor, av Connie Jackson och dr Lawrence Weitz (2005)

English: Big Issues

 

Ljusbärarens hemlighet, av fil dr Sophia Lövgren (2004)

English: The Secret of the LightCarrier (Swedish version only)